Utomhusplan

Utomhusplanen viser bebyggelse, fellesarealer og tilstøtende friarealer. I nærmiljøet rundt bebyggelsen etableres hyggelige sittegrupper som naturlig vil skape trivelige sosiale møteplasser. Det er også planlagt en liten lekeplass i direkte tilknytning til bebyggelsen, og i tillegg skal tilstøtende kvartalslekeplass opprustes som en del av prosjektet.